El candidato esponja: de liberal a conservador popular